تهران
۳۱° ۱۶°

Partly Cloudy

۱۷°

  • سه‌شنبه

  • چهارشنبه

  • پنجشنبه

  • جمعه

امام قسم خورده بود دیگر سخنرانی نکند / واپسین روز‌های غمگین امام پس از پذیرش قطعنامه

به گزارش وعده صادق ، روز‌های امام پس از پذیرش قطع‌نامه را غمگین روایت کرده‌اند، دیدار‌هایش تا زمان رحلتش بسیار کم بود و تنها دوبار در دیدار‌های سال پایان عمرش سخنرانی کوتاهی داشت. ۷ آبان ۱۳۶۸ به مسئولین دفتر نوشت: « توجه داشته باشید باید دور سخن گفتن مرا ولو یک جمله دعا خط بکشید. […]

حمله با گاز اشک‌آور به هنیه

نیرو‌های اشغالگر رژیم صهیونیستی، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را که در اجتماع گسترده مردم در مرز‌های شرقی نوار غزه حضور داشت با گاز اشک آور هدف قرار دادند.

دیگران می‌خوانند

امام قسم خورده بود دیگر سخنرانی نکند / واپسین روز‌های غمگین امام پس از پذیرش قطعنامه

به گزارش وعده صادق ، روز‌های امام پس از پذیرش قطع‌نامه را غمگین روایت کرده‌اند، دیدار‌هایش تا زمان رحلتش بسیار کم بود و تنها دوبار در دیدار‌های سال پایان عمرش سخنرانی کوتاهی داشت. ۷ آبان ۱۳۶۸ به مسئولین دفتر نوشت: « توجه داشته باشید باید دور سخن گفتن مرا ولو یک جمله دعا خط بکشید. مجاری تنفسی من بیمار است و حالا هم جنگ در کار نیست. زحمت به من ندهید. از اینکه مثلا خانواده شهدا و…

حمله با گاز اشک‌آور به هنیه

نیرو‌های اشغالگر رژیم صهیونیستی، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را که در اجتماع گسترده مردم در مرز‌های شرقی نوار غزه حضور داشت با گاز اشک آور هدف قرار دادند.