دلار آزاد

آخرین قیمت ارز در بازار تهران

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار ۴۲,۰۰۰ (۰%) ۰ ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۲۲ فروردین
دلار فردایی / سبزه ۴۸,۱۰۰ (۰%) ۰ ۴۷,۷۸۰ ۴۸,۴۶۰ ۲۵ بهمن
دلار فردایی / افشار ۴۸,۸۳۰ (۰%) ۰ ۴۸,۸۳۰ ۴۸,۸۳۰ ۲۵ بهمن
دلار نقدی / سبزه ۴۷,۷۰۰ (۰%) ۰ ۴۷,۷۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۲۵ بهمن
دلار نقدی / افشار ۴۹,۰۶۰ (۰%) ۰ ۴۹,۰۶۰ ۴۹,۰۶۰ ۲۵ بهمن
دلار / سلیمانیه ۷۳,۷۰۰ (۰%) ۰ ۷۳,۷۰۰ ۷۳,۷۰۰ ۳۱ خرداد
یورو ۸۷,۴۶۰ (۰.۰۸%) ۷۰ ۸۷,۴۶۰ ۸۷,۴۶۰ ۱۰:۰۱:۳۲
پوند انگلیس ۹۹,۵۸۰ (۰.۱۳%) ۱۳۰ ۹۹,۵۸۰ ۹۹,۵۸۰ ۱۰:۰۱:۳۲
درهم امارات ۲۰,۴۴۰ (۰.۰۵%) ۱۰ ۲۰,۴۴۰ ۲۰,۴۴۰ ۱۰:۰۲:۴۷
لیر ترکیه ۱۶,۰۷۰ (۰.۴۴%) ۷۰ ۱۶,۰۷۰ ۱۶,۰۷۰ ۱۰:۰۲:۴۷
یوان چین ۱۱,۵۳۰ (۰.۰۹%) ۱۰ ۱۱,۵۳۰ ۱۱,۵۳۰ ۱۰:۰۱:۳۲
ین ژاپن ۶,۸۳۰ (۰%) ۰ ۶,۷۶۰ ۶,۸۴۰ ۱ تیر
دلار کانادا ۵۶,۶۲۰ (۰.۴۸%) ۲۷۰ ۵۶,۶۲۰ ۵۶,۶۲۰ ۱۰:۰۱:۳۲
دلار استرالیا ۵۵,۹۰۰ (۰.۲%) ۱۱۰ ۵۵,۹۰۰ ۵۵,۹۰۰ ۱۰:۰۱:۳۲
دلار نیوزیلند ۵۱,۸۷۰ (۰.۱%) ۵۰ ۵۱,۸۷۰ ۵۱,۸۷۰ ۱۰:۰۱:۳۲
فرانک سوئیس ۷۶,۰۰۰ (۰.۰۷%) ۵۰ ۷۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ ۱۰:۰۱:۳۲
افغانی ۱,۰۵۰ (۰.۹۵%) ۱۰ ۱,۰۵۰ ۱,۰۵۰ ۱۰:۰۲:۴۷
کرون سوئد ۸,۴۸۰ (۰.۱۲%) ۱۰ ۸,۴۸۰ ۸,۴۸۰ ۱۰:۰۰:۱۴