احتمال تایید صلاحیت‌ها تا زمان برگزاری انتخابات وجود دارد

0 0

تایید صلاحیت در بعد از زمان مهلت قانونی در گذشته نیز از سوی شورای نگهبان انجام می پذیرفته ولی تا کنون خبری در این خصوص وجود ندارد که بخواهم به آن اشاره کنم.

ایسنا: ابراهیمیان (سخنگوی شورای نگهبان) در رابطه با ادامه تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان گفت: طبق روال گذشته در برخی موارد اگر گزارشاتی درباره یک نامزد واصل شود که این گزارش‌ها از سوی شورای نگهبان بررسی نشده باشد حتی پس از مهلت قانونی و در صورتی که ادله قطعی ارائه شود شورای نگهبان نامزد رد صلاحیت شده را تأیید خواهد کرد.

وی افزود: تایید صلاحیت در بعد از زمان مهلت  قانونی در گذشته نیز از سوی شورای نگهبان انجام می پذیرفته ولی تا کنون خبری در این خصوص وجود ندارد که بخواهم به آن اشاره کنم.

به گفته ابراهیمیان تایید صلاحیت بعد از مهلت قانونی بصورت محدود در گذشته وجود داشته و در صورتی، این تاییدیه‌ها در کشور اتفاق می افتد که  فردی نسبت به مدرکش و یا سابقه قضایی‌اش ایراداتی مطرح بوده باشد و نامزد و نهاد ذی ربط دلایل و مدارک متقن را به شورا ارائه نکرده باشند که پس از بررسی مجدد احتمال تایید صلاحیت مجدد وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق روال گذشته شورای نگهبان احتمال دارد تا زمان انتخابات صلاحیت نامزدها را تایید کند.

 

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.