آیات قرآن در خصوص آداب معاشرت و احسان ۲

0 0

سبک زندگی اسلامی ایرانی

۶- سوره العنکبوت (آیه ۸) و سفارش کردیم آدمى را در باره پدر و مادرش به نیکى و اگر با تو در افتند که مشرک شوى بمن بدان که دانش بدو ندارى فرمانشان مبر برگشت شماها بسوى من است و آگاه سازم شما را بهر چه میکردید.
۷- سوره لقمان (آیه ۱۴) و سفارش کردیم آدمى را در باره پدر و مادرش بدل کشیده او را مادرش به سستى بر سستى و از شیر بریدنش در دو سال است که باید شکر کند مرا و پدر و مادرش را بسوى من است گردش- ۱۵- و اگر با تو در افتند تا مشرک شوى بر من بدان که ندانى فرمانشان مبر و هم‏صحبت آنها باش در دنیا بخوبى.
۸- سوره احقاف آیه (۱۵) و سفارش کردیم بآدمى در باره پدر و مادرش باحسان به دل کشیده او را مادرش بناخواه و او را زائیده بناخواه و سختى و دوره آبستنى و شیر بریدنش سى ماه است.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.