تأثیر شوک‏های پولی بر قیمت مواد غذایی در ایران

0 1

چکیده

با توجه به سهم بالای غذا در سبد مصرفی خانوارها و جانشینی محدود آن با سایر کالاها، نوسان قیمت مواد غذایی می‏تواند اثر قابل توجهی بر کل قیمت‏های مصرف‏کننده داشته باشد. در سال‏های اخیر، واکنش قیمت مواد غذایی به شوک‏های پولی هدف مطالعات گسترده‏ای بوده است.
     مطالعه حاضر، اثر شوک‏های پولی بر قیمت مواد غذایی را در ایران مورد آزمون قرار داده است. در این راستا، تکنیک‏ جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا با استفاده از داده‎های سالانه در دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲ به کار گرفته شد. شوک‏های پولی نیز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات استخراج شد.
     نتایج نشان داد که در بلندمدت، شوک‏های پولی مثبت اثر معنی ‏داری بر قیمت مواد غذایی در ایران دارند. بنابراین سیاستگذاری‏ها باید به گونه ‏ای باشد که آثار منفی شوک‏های پولی بر قیمت مواد غذایی به حداقل برسد.

نویسندگان:

اسماعیل پیش بهار: دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

ابراهیم جاودان: دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران – دوره ۱۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.