چهار وسواس!

0 0

امام کاظم علیه السلام فرمود: چهار چیز از وسواس است، ۱-خوردن گل ۲-خرد کردن کلوخ ۳-گرفتن ناخن بادندان ۴-جویدن ریش

منبع: الخصال ص ۲۰۳ (باب خصلت های چهارگانه)

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.