طنز/ اطلاعیه دولت برای شرایط استخدام رئیس بانک مرکزی جدید

0 1

گروه طنز وعده صادق

به یک نفر، زود فهم جهت عهده داری ریاست بانک مرکزی نیازمندیم.
هنگام مراجعه، شناسنامه خود را همراه داشته باشید.

هیئت دولت و شرکا

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.