طنز/ متن احتمالی درس برجام در کتب درسی مدارس

0 0

«برجام» به کتب درسی دانش‌آموزان ورود کرد!

متن احتمالی کتب درسی :

کوکب خانم
کوکب خانم زن پاکیزه و با سلیقه ای است. سطل ماست را همیشه در جای خنک قرار می¬ دهد. بعد ماست ها را برمی دارد و این طرف و آن طرف می مالد و همه جا را ماست مالی می کند.
کوکب خانم، هر روز کارهای خانه را انجام می دهد. او صبح کیک زرد درست می کند. بعد از ظهر راکتور خانه خود را پر از بتن می کند . یک شب در میان ، ساعت ۱۱ هم اورانیوم های خود را می گذارد دم در.
روزی عده ای از ده دیگر سرزده* به خانه های آن ها آمدند. کوکب خانم با رویکرد دیپلماسی لبخند از آن ها پذیرایی کرد. او با تخم مرغ تازه و روغن نیمرو درست کرد. نان و کره و ماست و پنیر هم سر سفره گذاشت. همه از مهمان نوازی و سلیقه کوکب خانم تعریف کردند. جان می خورد و می گفت: من که از خوردن این نان و کره و نیمرو که سیر نمی شوم! کوکب خانم برایمان از آن کیک های خوشمزه هم بیاور. آشغال هایت را هم بده به من تا بگذارم دم در. چه غذاهای خوشمزه ای ! خدا را شکر می کنم که این همه کبک آفریده است.
ترکیب های تازه :
سرزده = کسی که سر دیگران را می زند، قاتل
پرسش ها :
۱) کوکب خانم چطور زنی است؟
۲) کوکب خانم بعد از ظهر ها چکار می کند؟ چرا؟
۳) کوکب خانم سر سفره برای مهمان ها چه گذاشت؟
۴) آیا مهمان ها از پذیرایی کوکب خانم خوششان آمده بود؟ این را از کجا می دانید؟

نویسنده: مسعود شیخ حسینی

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.