حماقت

0 0

میگویند روزی فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و مشغول خوردن بود در این هنگام ابلیس به نزد او آمد و گفت: آیا کسی هست که بتواند این خوشه را به مروارید تبدیل کند.

میگویند روزی فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و مشغول خوردن بود در این هنگام ابلیس به نزد او آمد و گفت: آیا کسی هست که بتواند این خوشه را به مروارید تبدیل کند.

فرعون گفت: نه

ابلیس به وسیله سحر و جادو آن خوشه را تبدیل به مروارید کرد. فرعون که تعجب کرده بود گفت : واقعا که تو استاد بزرگی هستی!!!

شیطان با شنیدن این جمله سیلی محکمی به او زد و گفت : مرا با این استادی به بندگی قبول نکردند، تو احمق چگونه ادعای خدایی می کنی؟

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.