گریه ظریف!

0 0

چند خط گریه…..سیاست خارجه دولت در مواجهه با امریکا بسیار ساده لوحانه بود

به طوری که تمام دارایی و ارزش علمی ایران بی آنکه از برداشتن قطعی تحریم ها اطمینان حاصل کند به یکباره از دست رفت

اما اکنون که هر روز دارایی های ایران در امریکا مصادره میشود هیچ تیشه ای نداریم که بر ریشه این ظالم بزنیم مگر گریه و اشک!…

سیاست خارجه دولت در مواجهه با امریکا بسیار ساده لوحانه بود

به طوری که تمام دارایی و ارزش علمی ایران بی آنکه از برداشتن قطعی تحریم ها  اطمینان حاصل کند به یکباره از دست رفت

اما اکنون که هر روز دارایی های ایران در امریکا مصادره میشود هیچ تیشه ای نداریم که بر ریشه این ظالم بزنیم مگر گریه و اشک!

ایران مقتدر اکنون مانند طفلی شده که اسکناس های قلکش را به دریافت اسباب بازی بی ارزشی هدر داده است.

اما جالب اینجاست که هر روز طرف مقابل با وعده اسباب بازی دارایی های دیگر را نیز چپاول میکند

ما فقط گریه

ظریف

دیپلماسی مفت خرانه دکتر روحانی را دریابید

کاسبان تحریم!!!!

 

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.