هفته نامه ۹ دی توقیف شد

0 0

هفته نامه ای که برای چهارمین بار است که توسط دولت تدبیر و امید توقیف میشود/
گفتنی است هر سه بار قبل این هفته نامه در دادگاه تبرئه شد که این اشکال اساسی به وزارت ارشاد دولت یازدهم است

به گزارش وعده صادق حمید رسایی با ارسال پیامی ، خبر از توقیف این هفته نامه داده است

هفته نامه ای که برای چهارمین بار است که توسط دولت تدبیر و امید توقیف میشود

گفتنی است هر سه بار قبل این هفته نامه در دادگاه تبرئه شد که این اشکال اساسی به وزارت ارشاد دولت یازدهم است

همچنین مسئولین وزارت ارشاد و شخص علی جنتی بار ها و بارها این هفته نامه را تهدید به لغو پروانه نمودند

 

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.