عیسی نفسی به نام روح الله

0 0

انقلابی که به اراده عمومی و با راهنمایی های خمینی کبیر صورت گرفت دستاورد هایی فرای تصور به همراه داشت. دستاورد هایی که سالیان سال اولیاء الهی در پی تحقق آن بودند و در معدودی موارد با استمداد از معجزات محیر العقول به آن دست یافته بودند حال بدون هیچ موجزه ای دوباره تکرار شده بود. و این بود اعجاز خمینی ما !!!

در ایامی نه چندان دور روحانی سرشناس خمین صاحب فرزندی شد که روح الله نام گرفت. شاید در اوایل عمرش کسی خبر نداشت چه آینده ای در انتظار این سید خرد شال است.

سال ها گذشت و این کودک حالا دیگر مرد کاملی شده بود ، مردی که روشنای ضمیرش ظلمات پیرامونش را بر نمی تافت. بانگ رسای او از  معدود صدا هایی بود که خواب ظالمان را آشفته می کرد. مردم را به حق دعوت می نمود د آنان نیز ذیل شمع وجودش پروانه وار گرد می آمدند. تببعید هم نتوانست مانع از تقریب قلوب آحاد ملت نسبت به این سید نورانی شود و طاغوت حتی با امداد شیطان بزرگ هم توان خاموشی این تلالو تابان انوار قدسی را نداشت.

افراد همانند برادر پشت در پشت هم داده و نظامات کفرآمیز پرداخته دست اجانب را در هم شکستند. این وحدت حول همان روحانی شکل گرفته بود که دیگر به امام شهرت یافته بود، امامی که به سان پدری دلسوز و مهربان برادری را برای مردم به ارمغان می آورد.

انقلابی که به اراده  عمومی و با راهنمایی های خمینی کبیر صورت گرفت دستاورد هایی فرای تصور به همراه داشت. دستاورد هایی که سالیان سال اولیاء الهی در پی تحقق آن بودند و در معدودی موارد با استمداد از معجزات محیر العقول به آن دست یافته بودند حال بدون هیچ موجزه ای دوباره تکرار شده بود.

و این بود اعجاز خمینی ما !!!

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.