چشم برزخی میرزا عبدالله و مشاهده ارواح

0 1

این ها دربرابر آنچه در سیروسلوک وتقرب الی الله به سالک می دهند هیچ است

استاد شالچی تبریزی می فرماید:«یکی از روزها صبح پس ازنماز برای شرکت درجلسه اخلاق میرزا جوادآقا به فیضیه رفتم.استاد به من فرمودند:میرزا عبدالله چه می بینی؟!

این صحبت استاد گویا خود تصرفی بودکه آن بزرگ در جان من کرد وحجاب ملکوت از برابر چهره ام برداشته شد.دیدم اشخاصی راکه درفیضیه هستندودرظاهرمی بینم،اماباطن انها را نیزمشاهده می کنم به صورت های گوناگون اند!

باردیگرفرمودند:فلانی چه می بینی؟ومن چون توجه کردم دریافتم ارواح مومنین روی صحن مدرسه فیضیه دور هم نشسته اند وباهم مذاکره می کنند!پس از آن استاد به من فرمودند:میرزا عبدالله فکر نکنی این ها مقاماتی است وبه جایی رسیده ای؟!این ها دربرابر آنچه در سیروسلوک وتقرب الی الله به سالک می دهند هیچ است.»

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.