عواقب دروغ وغیبت

0 2

دروغ و غیبت از بعضی کبائر دیگر بالاتر است

در روایات هست که دروغ و غیبت از بعضی کبائر دیگر بالاتر است.می دانیم که اگر باب دروغ و غیبت باز شود،عصیان وطغیان دیگر هیچ حدیّ ندارند .چه فتنه هایی برای غیبت و دروغ است!اگر راه غیبت باز شود،دیگر خدا می داند به کجاها می رسد!پس به قاعده ،پرده دری ازمسلمان ها به مجرد اینکه انسان یک چیزی از آنها دید،نزد مردم او را خوار بکند و مردم هم دیگر از او منصرف شوند،خدا می داند چه فتنه های درآن خواهد بود.اگر کشف اسرار و هتکِ حجابِ حرمت از مؤمنان بکنند،چه نزاع هایی واقع می شود. این،مثل عمل نامشروع نیست که شهوات جنسی است و هروقت شهوتی بود،شد.هروقت نبود،نشد.آدم پیرکه در این فکرها[شهوات جنسی]نمی باشد.اما غیبت این جور نیست.غیبت هرچه عمر انسان بالاتر برود وبخواهد جلو آن را باز بکند،بیشتر مایل می شود که مجلس با حرف این وآن،نُقل وشیرینی داشته باشد.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.