سه اهل مراقبه{به نقل از آقای بهجت}

0 0

چند نفرکه بسیار اهل مراقبه بودند

من در عمرم چند نفر را دیدم که بسیار اهل مراقبه بودند،در زمان جوانی به عتبات که رفته بودم،ازمیرزای دوم نمازی دیدم که بسیار فوق العاده بود. یکی هم در شهرو آبادی خودمان بود،با این که زمین دار بود وخدم وحشم بسیاری داشت،ولی نمازش یکپارچه توجه بود.البته نماز میرزا ازجهتی ونماز این اقا ازجهت دیگر فوق العاده بود.این اواخرهم آقا شیخ عبدالله پیاده بود که نقل می کنند حتی فکر معصیت را هم نمی کرد .

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.