اهمیّت نماز ازبین اعمال عبادی

0 0

از بهترین اعمال «نماز»

امیرمومنان-علیه السلام:

«وبدان که تمام اعمالت تابع نمازت می باشد»

مشاهده کردیم که علمای بزرگ درحال نماز عجیب و غریب بودند،به گونه ای که گویا آن انسان خارج از نماز نیستند.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.