کم غذا خوردن

0 0

جوع وگرسنگی خوراک وغذای پیامبر بود.

خرما،شیر،ماست و زیت جامع بین غذا ودوا است. دربسیاری از مواقع انسان به غذایی میل دارد،ولی مظنون است که مضرّ و موجب مرض ویا مبطی ء است.

اخلال در نظم خوردن غذا وهضم آن،ونیز اخلال در نظم خواب ودیگر کارها،موجب تاخیر تاثیر درآن هاست :لذا درباره ی رسول الله -صلی الله علیه وآله وسلم-آمده است «کانَ إِدامُهُ الجُوعَ»:جوع وگرسنگی خوراک وغذای اوبود.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.