شورای عالی امنیت ملی مسئول برخورد با ناقضان تحریم ها!

0 0

حقیقتا،این مرد کارمند بانک مرکزی جمهوری اسلامی است یا وزارت خزانه داری آمریکا!!؟
و اگر این اقدامات خیانت نیست،خیانت دقیقا چیست و در کجا می توان مصداق آن را پیدا کرد!!؟

به گزارش وعده صادق حسین شمسیان در یادداشتی نوشت:

فکر کنید روزی برسد که آمریکا بتواند، ناقضان و دور زنندگان تحریم های ظالمانه را در داخل ایران هم تعقیب و مجازات کند!!به کسیکه چنین امکانی را فراهم کرده چه می گویید!؟
بخوانید:
«برای برقراری ارتباطات بین المللی بانک های داخلی اولا ایران باید تحریم های بین المللی را به رسمیت بشناسد، ثانیا این تحریم ها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشد.»
یکبار دیگر با دقت این پیشنهاد را بخوانید!  خلاصه حرف این است که ما در داخل،همه تحریم ها را به رسمیت بشناسیم و برای اجرا و نقض آن مقررات و مجازات معین کنیم!
اما چه کسی باید به کار ناقضان رسیدگی کند!؟
باز همان شخص پیشنهاد می دهد «نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی تشکیل تا اگر شخص یا شرکتی در ایران تحریم‌ها را نقض کرد، به پرونده آن شخص رسیدگی کند»!

آنچه خواندید،پیشنهادات معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است!!
پیشنهاداتی که سراسر ذلت و تسلیم کشور به آمریکا یی هاست و اگر آنها میخواستند آرزوهایشان را در ایران عملیاتی کنند،نمی توانستند به خوبی دکتر حمید قنبری آن را تدوین کنند!
حقیقتا،این مرد کارمند بانک مرکزی جمهوری اسلامی است یا وزارت خزانه داری آمریکا!!؟
و اگر این اقدامات خیانت نیست،خیانت دقیقا چیست و در کجا می توان مصداق آن را پیدا کرد!!؟

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.