بخشش رسول خدا

0 1

پیامبر همیشه کسانی که بهشان ظلم می کردند را عفو و برایشان دعا می کردند

درآثار واخبار آمده که رسول خدا(ص)برای خود از کسی انتقام نگرفت،بلکه آنان را که آزارش می دادند،عفو می فرمود وگذشت می کرد.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.