یک راه برای رسیدن به روزی

0 0

رسول خدا(صلی الله علیه وآله)از راهی می رفت،ودر مراجعت از راه دیگری بر می گشت

از موسی بن بزیع روایت شده که گفت:«به امام رضا(عیله السلام)عرض کردم،فدایت گردم،مردم چنین روایت کرده اند:هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله)از راهی می رفت،در مراجعت از راه دیگری بر می گشت.آیا این مطلب درست است؟امام فرمود:بلی.همین طوراست،من خیلی از اوقات چنین می کنم،شما نیز چنین کن.بعدبه من فرمود:این کار برای رسیدن به روزی نزدیک تراست»

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.