داستان حضرت عیسی وسنگ

0 0

راحت طلبی و تن آسایی

روزی حضرت عیسی (علیه السّلام)برای رفع خستگی،سنگی را زیر خود گذاشت و به استراحت پرداخت،در همین هنگام ابلیس از کنار او گذشت،با دیدن این صحنه به حضرت گفت:«عاقبت تو هم به دنیا میل و رغبت پیدا کردی».

عیسی (علیه السّلام)با شنیدن این جمله فوری سنگ را از زیر سر برداشت وباخشم آن را به سوی ابلیس پرتاب کرد وگفت:این سنگ با تمام دنیا مال تو باشد،«اگر این سنگ هم موجب راحتی است آن را نخواستم».

تن آسایی وراحت طلبی،آثاری چون خود پرستی وخود دوستی،ثروت اندوزی،تجملات، مصرف گرایی،حُب به مال واموال،حرص،آز،بخل وغیره را در پی خواهد داشت.

شیخ عطارمی گوید:

هر که از شیطان تن آزاد شد            کفروظلم اوهمه بر باد شد

علی (علیه السّلام)می فرماید:
تلخی وسختی دنیا،شیرینی آخرت،وراحتی وشیرینی دنیا،تلخی آخرت را درپی خواهد داشت.

منبع:ابلیس نامه

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.