خواب و بیداری شیطان

0 2

وضو در خواب

آیت الله شهید دستغیب شیرازی درکتاب استعاذه می فرماید:
از عالم ودانشمندی پرسیدند:آیا در اخباری که به دست ما رسیده،مطلبی درباره ی شیطان نقل شده است که بدانیم مثل انسان یا حیوان خواب دارد یا خیر؟
عالم با شنیدن این جمله تبسمی کرد وبا جواب لطیفی گفت:
اگر شیطان خواب داشت که ما قدری راحت بودیم.ماخواب هستیم و او بیدار،او خواب ندارد بلکه همیشه در کمین است.
آیت الله شهید دستغیب درقسمتی دیگر از کتاب می فرماید:
«به هنگام خواب وضو بگیروبا طهارت و با وضو بخواب،زیرا نور وضو تو به اندازه ی خودش شیطان را درخواب از تو دور می کند»
یکی از آثار طهارت و وضو در خواب این است که انسان خواب های پریشان ومضطرب نمی بیند.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.