نصایح ابلیس

0 0

خشم،بخل،زنان

روزی ابلیس نزد حضرت موسی آمد و گفت:ای موسی به تو سه چیز می آموزم.
موسی گفت:آن سه چیز چیست؟
ابلیس گفت:
۱-از تیزی خشم حذر کن،زیرا هرکس که تیز و سبکسر شود(به خشم)،من با او چنان بازی می کنم که کودکان با توپ بازی می کنند.
۲-از زنان حذر کن،که به هیچ دامی،بیشتر از دام زنان برای گمراهی خلق اعتماد و اطمینان ندارم.
۳-از بخل و خساست حذر کن،زیرا هرکس که بخیل باشد من دین و دنیای او را تباه و نابود می سازم.
 

 

ابلیس نامه ۱ ص۱۲۹

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.