هلهله شیاطین

0 1

دعوای زن و شوهر

سید نعمت الله جزایری صاحب کتاب انوار نعمانیه می گوید:
وقتی که زن و شوهر با هم دعوا و مشاجره می کنند شیاطین اطراف خانۀ آنها جمع می شوند،و هلهله وشادی می کنند و می گویند:
همیشه مسرور وشادمان باشد آن کسی که ما را خوشحال کرد.
امّا هر وقت که زن و شوهر با هم صلح و سازش داشته،آشتی نمایند،شیاطین با خشم شدید از اطراف خانه آنها دور می شوند و نفرین می کنند و می گویند:
خداوند غمگین و ناراحت کند آن کسی راکه ما را خشمگین و ناراحت نمود.
ضامن یک زندگی خوب،و یک خانواده خوشبخت،صفا و صمیمیت،عشق و علاقه،راستی و درستی،و گذشت و فداکاری زن و مرد نسبت به یکدیگر و همبستگی میان دو همسر می باشد.

پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)می فرمایند:
در میان زن و مرد چنان ارتباط و اتصالی وجود دارد،که در هیچ چیزی تا این اندازه از همبستگی و پیوستگی دیده نمی شود.

پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)می فرمایند:
مگر ممکن است که کسی همسرش را کتک بزند،بعد با او بگوید و بخندد و سر به روی یک بالشت بگذارند؟

 

 

 

ابلیس نامه۱ ص۱۰۳

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.