تسلط شیطان

0 0

خودپسندی

روزی شیطان لعین به لشکرخود گفت:من اگر در سه مورد بر آدمیزاد دست یابم و چیره شوم،پس از آن هر عملی که به جا آورد،پریشان خاطر نمی گردم و هیچ نگرانی نخواهد داشت،که می دانم عملش پذیرفته نیست.
۱-هنگامی که عمل نیک خود را زیبا دانسته،بزرگ بپندارد.
۲-وقتی که گناه خود را فراموش کند.
۳-زمانی که خود پسندی،خود خواهی و عجب در او راه یابد.

 

 

ابلیس نامه۱ ص۹۴

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.