سرور و شادی شیطان

0 0

قناعت

می گویند،ابلیس و یارانش در رابطه با سه چیز بسیار خوشحال،شادمان و مسرور می شوند.
۱-شخص مومنی به ناحق کشته شود.
۲-کسی کافر از دنیا برود.
۳انسان دلش قانع و بی نیاز و درویش نباشد.
حدیث قدسیه:
من آسایش،راحتی و بی نیازی را در قناعت قرار دادم،اما مردم آن را در کثرت مال و ثروت(حرص و آز)می جویند،به همین سبب هرگز به آن نمی رسند.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.