پاداش عبادت ابلیس

0 0

اجر و مزد دنیوی

حسن بن عطیه می گوید ،از امام صادق(علیه السّلام)پرسیدم،به چه علت حق تعالی به ابلیس تا وقت معلوم مهلت داده؟حضرت فرمود:به خاطر حمد و ثنا و شکری که به جا آورد.
پرسیدم،حمد و ثنا و شکر او چگونه بود؟
حضرت فرمود:عبادت شش هزار ساله او در آسمان.
در جمله ای دیگرامام صادق(علیه السّلام)می فرمایند:
شیطان دو رکعت نماز در هفت آسمان به جا آورد در شش هزار سال،و خداوند نیز به خاطر آن عبادت شش هزار ساله به او پاداش و ثواب عطا فرمود،و آن عطای الهی مهلتی بود که تا روز قیامت به او داده شد.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.