طنز/ این ترک ها چقدر هُل اند …

0 0

ساعت دوازده شب ژله میذاشتی نمی بست تا چهار صبح،
اونوقت ترکیه هم کودتا کرد هم شکست خورد…

ساعت دوازده شب ژله میذاشتی نمی بست تا چهار صبح،
اونوقت ترکیه هم کودتا کرد هم شکست خورد…

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.