طنز/ جواب برجامی کودتاچیان

0 0

یه رفیق دارم اهل ترکیه‌اس،بهش پیام دادم:
داداش آخه کودتا تو ۴۵ دقیقه؟؟؟

یه رفیق دارم اهل ترکیه‌اس،بهش پیام دادم:
داداش آخه کودتا تو ۴۵ دقیقه؟؟؟
جواب داد:
چطور شما برجام تو ۲۰ دقیقه؟؟؟

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.