کتابی در رد شیطان«خودنمایی»

0 1

وسوسه های شیطان

نوشته اند:یکی از علماء مشغول نوشتن کتابی در زمینه ی نشان دادن حیله ها و وسوسه های شیطان،و ترسانیدن مردم از ابلیس،و هشیاری و بیداری ایشان از فریب خوردن آن اهریمن شد.
در همان زمان در عالم رویا و مکاشفه یکی از نیکان و بزرگان،شیطان را می بیند،به او می گوید:ای ملعون!فلان آقا خوب دارد رسوایت می کند،و راه فریب و حیله هایت را به مردم نشان می دهد.شیطان در جواب با خنده او را مسخره کرده و می گوید:او دارد این کتاب را به دستور خود من می نویسد.
با تعجب از او سوال می کند،چگونه؟مگر چنین چیزی ممکن است؟
شیطان می گوید:بله،من در دلش وسوسه کردم به این که،تو مرد بزرگ و عالمی هستی،پس به این وسیله برضد من کتابی بنویس و علم خودت را ظاهر کن.
آری خودش نمی فهمد،و اسم کتابش را رد شیطان گذاشته،ولی حقیقتش جلوه ی نفس و به رخ کشیدن و نمایش علم(ریا،خودنمایی،خودخواهی و خودپرستی)است.

 

 

منبع:ابلیس نامه۱ ص۳۵

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.