شیطان در روز رستاخیز

0 0

نفس سرکش

شیخ ابوسعیدابوالخیر می گوید:در روز رستاخیز،وقتی که ابلیس ملعون را با یاران و مریدانش که در دنیا فریب او را خورده و گمراه شده اند،حاضر می کنند،خطاب به ابلیس گفته می شود،آیا این همه خلایق را تو گمراه کرده از صراط مستقیم منحرف ساختی؟
شیطان می گوید:خیر؛من فقط این جمع را به راه خود دعوت کردم،اما ایشان نباید دعوت مرا می پذیرفتند.
بعد از این سوال و جواب،حضرت آدم«علیه السّلام»را در مقابل ابلیس و مریدانش حاضر کرده و به او می گویند:هرچه کرده ای،گذشته است،اکنون به آدم سجده کن تا نجات یابی.
در این هنگام همه یاران و مریدان او فریاد می زنند و می گویند:ای ابلیس سجده کن تا ما و تو از بلا،رنج و اندوه نجات یابیم.با شنیدن این جملات شیطان به گریه می افتد و می گوید اگر اراده و اختیار با خودم بود همان روز اول سجده می کردم،ولکن این نفس سرکشم اختیار مرا از کف ربوده،نمی گذارد،من به نفس رام نشدنی می گویم سجده کن،می گوید اگر می خواستم سجده به جا آورم،همان روز اول بر آدم سجده می کردم،آری،حال چه کنم که دیگر دیر شده و راه نجاتی از دست این نفس خبیس ندارم.
بسعدی شیرازی گفت:کابلیس را غرور منی خاکسار کرد.
علی(علیه السّلام)می فرماید:
ستم کردن بر نفس و جان خود،نافرمانی از خدا و فرمانداری از شیطان است.
امام صادق(علیه السّلام)می فرماید:
معامله کن با شیطان مانند معاملۀ شخص غریب با سگ چوپان که چون سگ به سوی او حمله کند نا چار از شر او به صاحب سگ که چوپان است پناهده خواهد شد،پس تو نیز باید،هنگام وسوسه و حمله ی شیطان که می خواهد تو را از راه حق منحرف کرده و از ذکر پروردگار متعال منصرف نماید،به خدای خود پناهنده شوی،تا تو را در صراط حق و حقیقت پایدار کرده،و باتوجه و یاری او بر باطل غالب و مسلط گشته،وشر دشمن ظالم را از سر تو برطرف سازد.
خداوند می فرماید:
شیطان هرگز بر کسی که به خدا ایمان آورده،و امور خود را به او وا گذاشته و توکل و اعتماد کرده،تسلط و حکومت ندارد.

 

ابلیس نامه ۱ ص ۹۹

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.