قربانیان خوب قربانیان بد!

0 0

سال هاست که گروه های تروریستی در کشورهای آسیایی و آفریقایی، افراد بیگناه بی شماری را قربانی اهداف خود میکنند! اکنون که دامنه عملیات های تروریستی به کشورهای اروپایی و آمریکا رسیده است، مجامع بین المللی و جهانیان دچار احساسات شده و واکنش از خود نشان میدهند!

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.