فضل خدا

0 1

امام صادق(علیه السّلام)فرمود:هرکس که از فضل خدا درخواست نکند،به تنگدستی می افتد.

عمرو بن جمیع گوید:امام صادق(علیه السّلام)فرمود:هرکس که از فضل خدا درخواست نکند،به تنگدستی می افتد.

 

 

بیشتر بخوانید

اصول کافی جلد ۴ ص ۳۲۶

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.