به گزارش وعده صادق، مراسم رونمایی از لباس رکابزنان المپیکی ایران با حضور نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش، قمری رئیس فدراسیون و طباطبایی مدیر مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ورزش و جوانان گفت: المپیک  نمایشگاه تولید ورزش است و به عنوان بزرگترین نمایشگاه ورزشی محسوب می‌شود، از کسانی که می‌خواهند حامی مالی ملی‌پوشان شوند، حمایت خواهیم کرد.

وی بیان کرد: سابقه رکابزنان المپیکی ایران بیشتر به جاده باز می‌گردد و فکر می‌کنم کشور ما استعدادهای مناسبی در این رشته دارد و در سطح آسیا می‌توانیم نمایش خوبی داشته باشیم.

۲۲۲۲۲۲۲۲