آیه الکرسی در هنگام خواب

0 0

معجزات آیه الکرسی

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود:هرکه این آیه را قرائت کند در وقت خواب کردن حق تعالی را فرشته را به او فرستد که تا حفظ او کند و پاسبانی او نماید و او را از جمیع آفات و مکروهات نگاه می دارد تا آنکه صبح طلوع کند.

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود:هرکس در وقت بامداد این آیه را تلاوت کند حق تعالی او را از همه آفت ها و بدیها نگاه دارد.به برکت آن تا وقت شبانگاه این دو آیه ،یکی آیه الکرسی و دیگر آیه اول سوره حم مومن تا آنجا که الیه المصیر است می باشد.

 

 

کتاب معجزات آیه الکرسی ص ۶۲

 

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.