اعتصاب کارکنان حمل و نقل ریلی انگلستان

0 0

کارکنان اتحادیه راه آهن و حمل و نقل خط راه آهن جنوبی اوروز [ دوشنبه ۸ آگوست ۲۰۱۶ ] به مدت ۵ روز اعتصاب کردند.

به گزارش وعده صادق ؛ کارکنان اتحادیه راه آهن و حمل و نقل خط راه آهن جنوبی اوروز [ دوشنبه ۸ آگوست ۲۰۱۶ ] به مدت ۵ روز اعتصاب کردند. مشکل آنها ارتقاء جدیدی است که در واگن ها اتفاق افتاده است.  بعد از این تغییرات  اپراتورهای قطار دیکر کنترل باز و بسته شدن درب ها را از دست می دهند و این اعمال به صورت اتوماتیک انجام می شود. اتحادیه حمل و نقل ادعا کرده است که این تغییرات نقش رانندگان را کم رنگ کرده و از لزوم وجود انها کاسته است.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.