آیا آدامس جویدن و فرو بردن آب دهان در همان حال، روزه را باطل می‌کند؟

0 0

جویدن آدامس و مانند آن در حال روزه، چنانچه چیزى از آن در دهان ذوب نشود و به حلق نرسد، مکروه است.در غیر این صورت، اگر در اثر جویدن آدامس اجزا و ذراتى از آن جدا شده و خورده مى‌شود جایز نیست و مبطل روزهاست.

جویدن آدامس و مانند آن در حال روزه، چنانچه چیزى از آن در دهان ذوب نشود و به حلق نرسد، مکروه است.در غیر این صورت، اگر در اثر جویدن آدامس اجزا و ذراتى از آن جدا شده و خورده مى‌شود جایز نیست و مبطل روزهاست.

منبع : اسلام کوئست

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.