داعش جزء کوچکی از جنگ مذهبی سی ساله ؛ هنوز ۲۸ سال مانده…

0 0

جنگ مذهبی سی ساله واقعه ای بود که از ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ در اروپا به طول انجامید. در این جنگ کاتولیک ها و پروتستان ها آن قدر از هم کشتند که در تاریخ گفته می شود جمعیت آلمان یک سوم شد. در این سی سال آنقدر کاتولیک ها و پروتستان ها از هم کشتند که نسل آینده هم مذهب کاتولیک و هم پروتستان را به کلی کنار گذاشت. حال جنگ مذهبی سی ساله جدیدی ۲ سال است که آغاز شده…

به گزارش وعده صادق ؛ جنگ مذهبی سی ساله ی جدید آغاز شده است. این ادعای ما نیست بلکه تاکنون بیش از ۶ نفر شروع این جنگ مذهبی سی ساله را اعلام کرده اند. که مهمترین آن ها هنری کسینجر ارشدترین استراتژیست غرب و جان کری وزیر امورخارجه آمریکا بود. هنری کسینجر گفت:”کلید حل مشکل ما در ایجاد اوضاعی همانند اروپای بعد از جنگ سی ساله است.”یا جان کری که گفت:”خاورمیانه در آستانه جنگ سی ساله قرار گرفته است.” برای این جنگ مذهبی سی ساله فیلم های خوبی ساخته شده و کتاب های خوبی هم در غرب نگاشته شده است.

بله عزیزان ، داعش پایان ماجرا نیست و حتی اگر به لطف خدا نابود شود هنوز ۲۸ سال از استراتژی غربی ها باقی مانده است و بعد از داعش گروه های دیگری روی کار خواهند آمد. نقشه ای که ریخته اند تا شیعه و سنی را همانند کاتولیک و پروتستان به جان هم بیندازند و کاری کنند که نسل بعد کلا اسلام را کنار بگذارد. آری دوستان کفار برای صد سال آینده برنامه دارند ولی به قول امام ، اسلام برای ۲۰۰ سال آینده برنامه دارد.

ضمنا اینجا اروپا نیست ، اینجا ایران است و رهبری به نام سیدعلی دارد. رهبر تمام مسلمین جهان…

بیشتر بخوانید

برای آشنایی کامل با جنگ مذهبی سی ساله وعده صادق شما را دعوت به دانلود کتاب جنک مذهبی سی ساله جدید می کند:

http://ystc.ir/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=120

جنگ مذهبی سی ساله جدید

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.