دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی درباره طب اسلامی

0 1

خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌؛ در کتاب‌ کلامی‌ «تجریدالاعتقاد» طی‌ مطلبی‌ درباره فلسفه بعثت‌، اموری‌ چون‌ «تشخیص‌ زیانمند و سودمند»، «حفظ‌ نوع‌ انسانی‌» و «آموزش‌ صنعت‌های‌ پنهان‌ از عقل‌ و ادراک‌ آدمی‌» را در حیطه رسالت‌های‌ انبیا می‌داند:

به گزارش وعده صادق ،«بعثت‌ انبیا، [عقلاً] حَسَن‌ است‌، به‌ دلیل‌ آن‌ که‌ شامل‌ سودمندی‌هایی‌ برای‌ انسان‌هاست‌ مانند: ۱ـ یاوری‌ رساندن‌ به‌ عقل‌ در آنچه‌ که‌ به‌ آن‌ راه‌ دارد ۲ـ ارائه‌ حکم‌ در مواردی‌ که‌ عقل‌ بدان‌ راه‌ ندارد ۳ـ برطرف‌ نمودن‌ ترس‌ ۴ـ تشخیص‌ نیکی‌ و زشتی‌، و سودمند و زیانمند ۵ـ حفظ‌ نوع‌ انسانی‌ و به‌ کمال‌ رساندن‌ انسان‌ها بر حسب‌ استعدادهای‌ گوناگونشان‌ ۶-آموزش‌ دادن‌ صنعت‌های‌ پنهان‌ از انسان‌ها ۷ـ آموزش‌ امور اخلاقی‌ و سیاسی‌ ۸ـ خبر دادن‌ از مجازات‌ و پاداش‌ خداوند.»

علامّه‌ حلّی‌؛ در توضیح‌ عبارت‌ خواجه‌ می‌نویسد:

«از جمله‌ ادلّه حُسن‌ بعثت‌ این‌ است‌ که‌ بعضی‌ از اشیاء برای‌ ما سودمند است‌ مثل‌ بسیاری‌ از غذاها و داروها و بعضی‌ از آنها برای‌ ما زیانمند است‌ مثل‌ بسیاری‌ از سموم‌ و گیاهان‌، و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ عقل‌ نمی‌تواند آنها را دریابد، و با بعثت‌ پیامبران‌ این‌ فائده بزرگ‌ تأمین‌ می‌شود… و از دیگر ادله حسن‌ بعثت‌ آن‌ است‌ که‌ نوع‌ انسانی‌ برای‌ بقای‌ خود به‌ ابزارها و اموری‌ نیازمند است‌ که‌ جز با شناخت‌ و علم‌ نمی‌تواند بدان‌ها دست‌ یابد، مانند لباس‌ و مسکن‌، و نیروی‌ [ادراک‌] بشری‌ فاقد چنین‌ شناختی‌ است‌ و این‌ پیامبران‌ هستند که‌ این‌ صنعت‌های‌ سودمند و پنهان‌ [از آدمی‌] را به‌ انسان‌ها می‌آموزند.» [۱]

[۱] کشف‌المراد، ص‌ ۲۷۲-۲۷۱

کتاب اسلام و تجدد مهدی نصیری

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.