حدیث در خصوص گناهان و غم مومن

0 1

امام صادق علیه السلام: بنده مومن دچار اندوه می گردد تا اینکه در حالی از دنیا برود که هیچ گناهی بر او نباشد

امام صادق علیه السلام: بنده مومن دچار اندوه می گردد تا اینکه در حالی از دنیا برود که هیچ گناهی بر او نباشد

اصول کافی ج۴ کتاب ایمان و کفر

حدیث شماره ۲۹۹۴

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.