لاریجانی؛ غیرقابل اعتمادترین گزینه مورد اعتماد همه جریانات

0 0

او در برجام نشان داد آنچه از مصالح نظام مهمتر است موقعیت خود است

در حالی که کمتر از ۷ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقیست گمانه زنی ها برای نامزد های احتمالی بالا گرفته است
وعده صادق قصد دارد در سلسله مطالبی گزینه های محتمل را مورد برسی و نقد قرار دهد

این قســــــمت عـــــلی لاریــجانی!

لاریجانی
با نگاهی به کارنامه مدیریتی او می توان وی را یکی از بهترین گزینه های انتخابات آتی دانست ، بخصوص آنکه طیف اصلاحات نیز از وی به گرمی استقبال کرده اند
هر چند او مورد تحسین و تشویق مکرر اصلاح طلبان قرار گرفت اما عملکرد او در تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام باعث سلب اعتماد بسیاری از اصولگرایان از وی شد

بسیاری معتقدند خوش خدمتی لاریجانی به روحانی امری انتخاباتی به حساب می آید و این دو در مسائل زیادی اختلاف دارند

علی لاریجانی

اما واقعیتِ اتحاد این دو وجود اشتراکات زیاد است
شاید بتوان گفت مهمترین نقطه اشتراک همان در قدرت ماندن است
ولواینکه مصوبه ای مانند برجام تصویب شود!
اما این همه ی نظر اصولگریان نیست یا بهتر بگوییم نظر همه اصولگران نیست ازقضا برخی لایجانی را شخصیتی معتدل توصیف کرده که قابلیت سازش با همه طیف ها را  دارد

برخی میگویند او تنها منجی است که می تواند  کشور را از دو قطبی سازی نجات دهد. همچنین چون وی مصالح کل را در نظر می گیرد کار جناحی نمی کند

 

در جواب عده ای دیگر می گویند: واقعیت غیر از ادعای بالاست چرا که او در برجام نشان داد آنچه از مصالح نظام مهمتر است موقعیت خود است

واقعیت دیگر این است که اصلاح طلبان نیز اجتماع واحدی روی وی ندارند در واقع بسیاری از اصلاح طلبان براین عقیده اند که لاریجانی با تمام خدماتش به اصلاح طلبان همچنان یک اصولگرا است وجنسش متفاوت از اصلاحات است !

لاریجانی
به هر حال با آنکه اصلاح طلبان و اصولگرایان اقبالی به لاریحانی ندارند او در این مدت باقی مانده میتواند نظر یک گروه را به خود جلب کند  هر چند اگر شرایط اینچنین نیز باقی بماند باز لایجانی حمایت هر دو طیف را به دنبال خود دارد اما قلیلا!

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.