تصاویر/ آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد

0 0
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
نیکولای دوم آخرین تزار روس
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
نیکولای دوم تزار روسیه و جورج پنجم پادشاه بریتانیا
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
نیکلای دوم تزار روسیه و جورج پنجم پادشاه بریتانیا
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
نیکولای دوم در “کوبرگ”. سال ۱۸۹۷
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
نیکلای دوم همراه با خاندان سلطنتی بریتانیا شامل، شاه ادوارد هفتم (وسط تصویر) و جورج پنجم(نشسته سمت راست). سال ۱۹۰۹
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
نیکلای دوم تزار روس سوار بر قایق
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
ملکه الکساندرا در حال مطالعه
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
دو تن از دختران خانواده تزار
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
نیکولای دوم، ملکه ویکتوریا (سمت راست)، همسرش و احتمالا الکسی
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
آناستازیا رومانوف دختر تزار با دندان‌های مصنوعی
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
آناستازیا رومانوف دختر تزار با دندان‌های مصنوعی
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
“اولگا”دختر تزار و همسرش که در ۲۲ سالگی توسط بلشویک ها کشته شد. سال ۱۹۱۰
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
الکسی تنها پسر تزار
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
عکس دسته جمع از خانواده تزار
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
عکس جمعی از خانواده تزار
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
تزار نیکلای و فرزند الکسی
تصاویر : آخرین تزار و خانواده‌ای که با اسید سوزانده شد
تزار نیکلای دوم و فرزندش الکسی

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.