عواقب جنگ جیبوتی با ایران!!! /طنز

0 0

خدا نکنه !!!!

آقا من از جنگ با جیبوتی خیلی میترسم ?
.
.
.
.
????
.
.
.
.
.
.
انقدر کوچیکه آدم میترسه موشک بزنه بهشون
بخوره کشورای همسایه
اونام باهامون وارد جنگ بشن!! ?

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.