اقوام یک جا نشین در ایران!! / طنز

0 0

خخخخخخخ

جغرافی ۵۰سال اینده
یکجا نشینها چه اقوامی بودند و کجا سکونت داشتند؟ ?

اقوام وابسته به اینترنت بودند که در کنار مودمها و پریزهای متصل به شارژر اقامت داشتند ??

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.