کد خبر : 51689
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰
134 مشترک

کوتاه شدن پیام اطلاع رسانی ترابرد پذیری/وایبر ایرانی در راه است/ترفند پدر برای دور کردن فرزند از تبلت و رایانه

روزنامه ها از فضای مجازی چه می گویند به گزارش وعده صادق به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه‌های مختلف کشور از جمله کسب‌وکار، جوان، خراسان، تفاهم، شهروند و… نگاهی به سوژه‌های روز فضای مجازی داشته‌اند که  مهم‌ترین آن ها را در بسته‌ای برای شما آماده کرده‌ایم و به نظر شما مخاطبان

روزنامه ها از فضای مجازی چه می گویند

به گزارش وعده صادق به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه‌های مختلف کشور از جمله کسب‌وکار، جوان، خراسان، تفاهم، شهروند و… نگاهی به سوژه‌های روز فضای مجازی داشته‌اند که  مهم‌ترین آن ها را در بسته‌ای برای شما آماده کرده‌ایم و به نظر شما مخاطبان می‌رسانیم.در ادامه تعدادی از این مطالب را مشاهده می‌کنید.

روزنامه تعادل: به گزارش وعده صادق به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان، همایش آموزشی پدافند غیرعامل با حضور مدیرعامل، روسا و تنی چند از کارکنان در محل سالن همایش این شرکت برگزار شد. در این سمینار یک روزه، کارکنان شرکت با مفهوم پدافند عامل و غیرعامل، انواع آن، راه کارها، موانع و نحوه عمل در مواقع بحرانی آشنا شدند. در همین رابطه رییس پدافند  غیرعامل گاز گلستان در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی شرکت گفت: پدافند غیرعامل به معنای کاهش مشکلات در زمان بحران بدون استفاده از ادوات جنگی است و از آنجایی که پیشگیری مقدم بر درمان است،این است این سمینارها و دوره ها می تواند تاثیر زیادی در پیشگیری از صدمات احتمالی داشته باشد. وی در تشریح مهم ترین اهداف موضوع اشاره شده گفت: تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات و تجهیزات و نیروی انسانی در برابر خطرات، حفظ سرمایه ها و توان شرکت جهت ادامه فعالیت ها و تداوم خدمات رسانی از مهمترین این اهداف است.

روزنامه ها از فضای مجازی چه می گویند


روزنامه ایران: فاز اول شــبکه ملی اطاعات در حالی امســال در هفته دولت رونمایی شــد که این پروژه جزو طرح هایی به شــمار مــی رود که مانند بســیاری از طرح هــا کــه در دولت قبل مســکوت مانــده بود اجــرای آن به نوعی بــه دولــت تدبیر و امید ســپرده شــد بــه همین علــت دولت بــا تمامی تــوان تـلـاش در راه اندازی این طــرح انجام داد و توانســت فــاز اول آن را اجراکنــد و قــرار اســت در دهــه فجــر فــاز دوم آن را نیز به ســرانجام برســاند. رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنعــت  و  معــدن  مجلــس  دربــاره راه انــدازی شــبکه ملی اطاعات (شــما) گفت: شــبکه ملــی اطاعات از جمله مصوبات برنامه پنجم توســعه اســت که رهبری هم بر اجرایی شدن آن تأکید کرده انــد. البته با وجود تلاش ها در ســال های قبل این طرح اجرایی نشــد تا اینکه طرح به دســت دولت تدبیر و امید رســید و با تأکیــد دولت بر اجرایی شــدن آن  سرانجام با ۳ سال کار جدی، طراحی و معماری شبکه ملی اطاعات به پایان رسید و فاز اول آن راه اندازی شد.

روزنامه ها از فضای مجازی چه می گویند


روزنامه ایران: معــاون نظارت و اعمــال مقررات ســازمان تنظیم مقــررات  و  ارتباطــات  رادیویی(رگواتــوری) از کوتاه شــدن پیــام مربــوط بــه اطلاع رســانی ترابــرد شــماره مشــترکان تلفن همراه خبر داد. حســین فلاح جوشــقانی گفت: براســاس بررسی ســامانه پاسخگویی به شــکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات بالاترین شکایت دریافتی از سوی مردم، مربوط به طوانی بودن پیام ۱۹۵ پخش شــده در تماس با مشترکانی است که شماره خود را به اپراتور دیگری ترابــرد کرده انــد. وی افــزود: بر همیــن اســاس رگواتــوری، اپراتورهای تلفن همــراه را ملــزم کرد تا پیام مربوط به ترابرد شــماره را کوتاه تر کنند به طوری که در حال حاضر اطاع رســانی ترابرد شــماره مشترکان از طریق پخش بوق و پیــام «تماس شــما بین اپراتوری اســت» در مدت ۳ ثانیه انجام می شود.

روزنامه ها از فضای مجازی چه می گویند


روزنامه ایران:
اگر دوســت داریــد در کنــار پیام رســان های اینترنتــی کــه در حــال اســتفاده از آنهــا هســتید یک پیام رســان امــن و متفاوت را تجربه کنید به شــما پیام رســان Wire را معرفــی می کنیــم. ایــن پیــام رســان توسط گروهی از مهندسان طراح برنامه «اســکایپ» طراحــی شــده اســت. ایــن برنامــه هر گونه خــط ارتباطی یــا فایلی که کاربران برای ارسال استفاده می کند، کدگذاری  می کند.  
در فهرســت امن ترین پیام رســان ها این برنامــه در رتبــه اول قــرار دارد، تــا جایی گــوگل و واتس duo کــه اگر پیــام رســان اپ فیس بــوک را رقیب هــای اصلی وایر در نظــر بگیرید اما باز هم هیــچ کدام از این ســه برنامه بجز وایر امکان برقراری تماس های تلفنی، ویدئویی و مکالمات متنــی رمزنــگاری شــده را در یکجــا بــه کاربران خود نمی دهند. از دیگــر قابلیت های این برنامه مکالمه صوتی و تصویری بدون مشــکل اســت. کاربرانــی  کــه  از  ایــن  برنامــه  اســتفاده کرده انــد ادعــا  می کننــد مکالمــات تصویــری و صوتــی آنها بــا کیفیت قابل
توجــه ای برقرار می شــود. یکی از دایلی که می تــوان لقــب امن ترین پیام رســان اینترنتــی را بــه وایــر داد شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه تاکنــون مــورد حمات اینترنتی یا هک قرار نگرفته باشد. وایر به صورت رایگان در اختیار کاربران سیستم عامل اندروید و ios قرار گرفته اســت. همچنین این ســرویس از طریق وب نیز fرای کاربران قابل استفاده است.

روزنامه ها از فضای مجازی چه می گویند

روزنامه جوان: رضازاده رئیس مکز پیشگیری واعتباد سازمان بهزیستی درباره این شبکه تازه واردگفت: این شبکه مجازی مانند شبکه های معمولی دیگر است، اما ویژگی های خاصی دارد، به طوری که پیام های سلامت در دسترس است، باکس های مختلفی دارد و سرور آن ایرانی است. این شبکه اجتماعی مجازی، همان وایبر ایرانی است که در گذشته قرار بود ایجاد شود. اعضای این شبکه، شبکه های واقعی در ارتباط با آسیب های اجتماعی و سازمان های مرتبط با آن است که به ترتیب به شبکه اضافه می شوند. وی در مورد سرعت و حمایت سرور این شبک هم می گوید: سازمان مخابرات باید همراهی لازم را داشته باشد که البته رایزنی ها انجام شده، از نظر فنی و سرعت اینترنت، این شبکه حمایت شود. حالا باید دید آیا این حمایت اتفاق می افتد یا این شبکه اجتماعی یا به تعبیر رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی «وایبر ایرانی» هم به سرنوشت دیگر شبکه های اجتماعی ایرانی دچار می شود و در رقابت با حمایت های بی دریغی که از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام از سوی مسئوان حوزه مجازی صورت می گیرد،  بازهم بی مخاطب باقی می ماند.

روزنامه ها از فضای مجازی چه می گویند


روزنامه خراسان: مایک لانزا ۵۴ ساله اهل کالیفرنیا حیاط پشتی خانه خود را به مکانی تفریحی و هیجانی برای بچه هایش تبدیل کرده است تا آن ها بتوانند هر کاری که می خواهند در آن انجام دهند. لانزا و همسرش دارای سه پسر به نام های مارکو ۱۲ ساله، نیکو ۸ ساله و لئو۷ ساله هستند . این پدر درباره آن ها گفته است که خیلی دوست داشته تا کاری کند که بچه هایش از تبلت و رایانه و وسایل الکترونیکی خود دور شوند و کمی هم به فعالیت بدنی بپردازند. این پدر و مادر کالیفرنیایی در خانه خود را به روی بچه های دیگری هم که در محله هستند و می خواهند از صفحه های نمایش خود دور تر شوند، باز گذاشته اند.

روزنامه ها از فضای مجازی چه می گویند

روزنامه جوان: وزیر ارتباطات با بیان اینکه به این زودی پرداخت های موبایلی جایگزین کارت بانکی برای پرداخت خرد می شود، گفت: این امکان برای تمامی اپراتورهای موبایل فراهم می شود. واعظی در پاسخ به این سوال که پیش از این گفته بودید به زودی پرداخت های با موبایل جایگزین کارت های بانکی می شود و این کار را با همکاری یک اپراتور و کمک بانک مرکزی پیش می برید؛ این اپراتور کدام است؟ گفت: مذاکرات با بانک مرکزی برای ارائه این خدمات به خوبی پیش رفت. وی افزود: وقتی دولت قرار است بستری را فراهم کند برای تمامی اپراتورها خواهد بود و لذا تا دو سه ماه آینده کلیه اپراتورها قادر به بهره برداری از این خدمات به کمک شرکت خدمات انفورماتیک که قرار است زیرساخت را فراهم کند، خواهند بود.  واعظی در جمع خبرنگاران درباره برگزاری سرشماری اینترنتی اظهار کرد: اجرای این طرح برای اولین بار به صورت اینترنتی بود و به اندازه ای موفق اجرا شد که بیشترین درصد مشارکت را برای ایران رقم زد. به جرات می توان گفت هیچ کشوری در دنیا سابقه برگزاری سرشماری اینترنتی را با مشارکت باای ۴۵ درصد نداشته و تنها ژاپن که تا پیش از این رتبه اول را داشت به مشارکت ۷۳ درصدی رسیده بود. وی افزود: گزارش سرشماری اینترنتی ایران را به اتحادیه جهانی مخابرات ارائه می کنیم.

روزنامه ها از فضای مجازی چه می گویند

انتهای پیام/

همراه با شبکه خبری وعده صادق

منبع:

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

    Sorry, no posts matched your criteria.

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب