تصاویر/ تبلیغات زودهنگام انتخاباتی

0 0

راه دانا : تبلیغات زودهنگام انتخاباتی؛ خارج از چارچوب قوانین و مقررات است و منع قانونی دارد.

با این وجود این فعالیت ها  به تازگی از سوی برخی کاندیدهای انتخابات مجلس مشاهده می شود.

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.