فیلم/ آموزش بافت شال سه گوش در ۵ دقیقه

0 2
این شال با استفاده از میل گرد بافته می شود و از بالا و از قسمت پهن بافته می شود و ۳۲۶ دونه سر بیاندازید . دونه هاییکه سر انداخته می شود حتما تعدادشان فرد باشد و در ادامه دائما از تعداد دونه ها کسر می شود. بافت شال بافت نخودی است. در این بافت یک طرف کلا از زیر بافته می شود و یک طرف کلا از رو بافته می شود. اول ۳ دانه را یکی می کنیم و دو دونه اضافه می کنیم به روش اضافه کردن ژوته می گویند و به همین صورت ادامه می دهیم. باید دقت شود در آخر بافت ۴ دونه اضافه بیاید که چهار تا را یکی می کنیم و یک دانه را به داخال یکی دیگر بدهیم

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.