فیلم/ رهبر انقلاب:اگر کسی میخواهد از دشمن بترسد، بترسد

2 0

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ممکن است بپسندید

نظر شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 نظر

  1. ناشناس :

    ماهیچ ترسی ازهیچ ملتی نداریم بایدمثل کره جواب دندان شکنی به آنهابدهیم تاجرات نکنند حتی به خاک مانزدیک شوند

  2. ناشناس :

    اگربه فکرمردم باشیم قویترین کشوردنیا خواهیم شد