از سلبریتی ها جای متفکرین، تا پناه آوردن به سند ۲۰۳۰ و سلفی حقارت

یامین پور

به گزارش وعده صادق یامین پور در یادداشتی کوتاه نسبت به خطر و ابتذالی بزرگ برای جامعه هشدار داده است:

پرده اول:
چند روز پیش از این بر سر مزار استاد شهید مرتضی مطهری مشغول فاتحه خواندن بودم که چند نوجوان حدوداً ۱۶ یا ۱۷ ساله جلوی سنگ قبر ایستادند.
یکی از آنها با شیطنت گفت “این همونیه که ما کشته شدنش را جشن میگیریم؛ روز معلم.”
بقیه سعی کردند روی سنگ قبر را بخوانند تا اسم صاحب آنرا پیدا کنند.
بعدی انگار کشفی کرده باشد گفت: “آهان همون عینکیه!”
معطل نکردند و رفتند.
من بهت زده بودم؛ حتی نام ایشان را به خاطر نیاوردند؛ “همون عینکیه” کل نشانی بود که از استاد مطهری داشتند.

پرده دوم:
چند ساعت بعد خبر حضور دو بازیکن ایرانی یک تیم یونانی در بازی با یک تیم رژیم صهیونیستی کل فضای مجازی را در نوردید. سلبریتی ها دست به کار شدند و عامیانه ترین استدلال ها را برای توجیه این اتفاق تراشیدند. در کمال ناباوری طی چند ساعت همین توجیهات دهان به دهان و کامنت به کامنت، همه جا را پُر کرد!

️پرده سوم:
روز تحلیف، تصویر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ژست هایی سخیف در حال عکس گرفتن با خانم موگرینی منتشر شد. عکس گرفتن با خانم موگرینی، به مثابه سلبریتی سیاست زدگان، یک رسوایی بزرگ است. نه برای یک جریان یا جناح سیاسی، بلکه برای فرهنگی که سالها سیاست ورزی را شعبه ای از دینداری معرفی کرده و واژگان “خدمت” و “تکلیف” را بی محابا مصرف کرده است.
همه چیز ابتذال معانی را گواهی می دهد. سلبریتی ها جای متفکرین، رسانه ها جای معلّمان و اپورچونیست ها جای تکلیف گرایان را تنگ کرده اند. نظام تعلیم و تربیت ما آشکارا زمین گیر شده و ما درمان آنرا در نسخه هایی چون ۲۰۳۰ می جوییم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.