زنگنه درباره فرمان ترامپ پیرامون صادر نکردن ویزا برای برخی کشور های مسلمان گفت: صادر نکردن ویزا جزو سیاست های اجرایی دولت ترامپ است اما دادگاه های آمریکا می توانند علیه این تصمیم موضع بگیرند و آن را ملغی اعلام کنند.

او در پایان درباره تصمیم ترامپ مبنی بر ماندن یا خارج شدن از برجام گفت: به نظر می آید آقای ترامپ و اطرافیانش تلاش می کنند با جنگ روانی موضوع اصلی منطقه و جهان را «ایران هراسی» قرار دهند اما به لحاظ مستندات فنی و قانونی مدرکی برای خروج از برجام ندارند. ایالات متحده این بازی تبلیغاتی را ادامه خواهد داد البته با کمک لابی های اسراییل، عربستان و امارات تلاش می کند ایران را دچار محدودیت های اقتصادی دیگری کند. بنابراین خروج از برجام بعید است اما برجام به عنوان یک بازی و فشار بر ایران و افزایش ایران هراسی همچنان استفاده خواهد شد.